Картинка к статье Подтверждение имеющегося диплома  ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE

Подтверждение имеющегося диплома ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE

Если вы дипломированный специалист с опытом работы и хотите работать самостоятельно získání živnostenského listu

По новым законам Чехии , вы не обязаны проходить реквалификационные курсы.

Вам достаточно  здать экзамены по своей квалфикации . После успешной здачи   которого получите  

Osvědčení  o profesní kvalifikaci.  Признаваемое на всей территории Евросоюза.

Что нужно для этого:

подать заявление на наш адрес  akademymargaret.eu@gmail.com или лично  Jeseniova 32. Praha 3 

оплатить экзамен .

До экзамена допускаются  лица старше 18 лет. С легальным пребыванием на территории Чехии

Выдача “Osvědčení o získání profesní kvalifikace”, podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění zákona č.53/2012 Sb Признаваемое на все территории ЕС ,дающее право на получение лицензии и самостоятельную работу без гарата

Vstupní požadavky

minimálně ukončené základní vzdělání
uchazeč je starší 18 let
lékařem potvrzená zdravotní způsobilost pro obor Kosmetička
platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
znalost kvalifikačních standardů
bílé pracovní oblečení a obuv s pevnou patou

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace  dle zákona č.179/2006 Sb.

Tato zkouška má písemnou a praktickou část s ústním ověřováním.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent je připraven na výkon pracovních pozic 

Что же нужно здавть ? Для работающего специалиста это не сложно.

Так же у нас есть   подготовка к экзамену 

Продолжительность экзамена 4-6 часов : теория, тесты, устно и практика

За дополнительной информацией обращайтесь по указанным контактам

Также у нас есть подготовительные курсы по подготовке к сдаче экзаменов

https://salonmargo.cz/ru/courses/priprava-na-autoriyovane-zkouky-podgotovka-k-gos-ekzamenu

График уточняйте